Πολυφασικό Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Minnesota MMPI®-2

Το τεστ προσωπικότητας MMPI®-2 αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο και περισσότερο διερευνηθέν εργαλείο για την αξιολόγηση της ενήλικης ψυχοπαθολογίας στον κόσμο.

Το MMPI®-2 περιέχει 120 δείκτες  (κλινικές κλίμακες και υποκλίμακες, κλίμακες ανά κατηγορία καθώς και συμπληρωματικές κλίμακες), καθώς και 8 κλίμακες εγκυρότητας. 

Που χρησιμοποιείται

-στην κλινική πράξη, για ακριβή διαφοροδιάγνωση ψυχοπαθολογίας

  • -για να αναγνωρίζονται κρίσιμοι ψυχολογικοί παράγοντες στην επιλογή προσωπικού για θέσεις επικινδυνότητας ή ασφαλείας
  • σε δικαστικά πλαίσια. 

-στην συμβουλευτική σταδιοδρομίας και στην συμβουλευτική γάμου και οικογένειας.

Σε κλινικό πλαίσιο το MMPI®-2 είναι απαραίτητο για:

- Αξιολόγηση συμπτωμάτων κοινωνικής και προσωπικής δυσλειτουργίας

- Για ακριβή διάγνωση ψυχοπαθολογίας (χρήση σε στρατό, αστυνομία, οπλοφορία)

-για να αναγνωρίζονται κρίσιμοι ψυχολογικοί παράγοντες στην επιλογή προσωπικού για θέσεις επικινδυνότητας ή ασφαλείας

- Σχεδιασμό στρατηγικών αποτελεσματικής θεραπείας

- Αξιολόγηση συμμετεχόντων σε προγράμματα απεξάρτησης και επιλογή των κατάλληλων θεραπευτικών προσεγγίσεων

-το ΜΟΝΟ αποδεκτό σε δικαστικά πλαίσια (υιοθεσία, παρένθετη μητρότητα, επιμέλεια)

  • Το τεστ χορηγείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από ψυχολόγους με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που έχουν λάβει την εξειδικευμένη εκπαίδευση στη χρήση και ερμηνεία του τεστ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
  •  
  • Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου.